Uudised
Aprill 15, 2010
Uus koduleht on lõpuks avatud
edasi


Lingid

Pakutavad teenused

Ehitusjuhtimine - üldehitus, vundamendi- ja betoonitööd jm müüritööd, rekonstrueerimine

Omanikujärelvalve - üldehitus, rekonstrueerimine

Ehitamine - üldehitus, fassaaditööd, akende paigaldus, lammutustööd, katusetööd, viimistlus, rekonstrueerimine, avatäidete paigaldamine, betoonitööd, tänavakivide paigaldus, müüritööd, uste paigaldamine, põrandate ehitamine, ripplagede paigaldus, isolatsioonitööd, plaatimistööd, vundamentide ehitus ja toestamine

Ohtlike ja haigete puude eemaldamine - puude eemaldamine korvtõstukist

Parkide hooldus - parkide inventeerimine

Metsa kokkuvedu - Kokkuveod alates 50 tm. 

Erinevad raied - 
raied alates 50 tihumeetrist